| ANMÄL TRANSPORTSKADA |

Upptäckt en transportskada?

Reklamera direkt till transportören!
Om skadan upptäcks i efterhand: Fyll i formuläret nedan, och addera bilder som är obligatoriska. Tänk på att anmäla transportskadan direkt, inom 5 arbetsdagar från leverans skall den vara anmäld till transportbolaget.
Som köpare är du skyldig att kontrollera ditt gods vid leverans.