Diskbänk Keramik Rengöring/Underhåll

 

BLANCO keramiska diskhoar tillverkas av naturliga råvaror och används av ett traditionellt hantverk. Tack vare  den exklusiva tillverkningsprocessen har alla BLANCO Keramik en mycket hård, stark yta som är anmärkningsvärd för att vara resistent mot repor, skärning och påverkan. Det keramiska materialet är extrem värmebeständig, däremot ska man undvika att exponera materialet för hög värme under en längre tid, detta genom att undvika att placera varma grytor och kastruller direkt i diskhon. Keramiken är resistent mot direkt solljus och inga färgförändringar uppstår då materialet är ljustålig. Detta innebär att materialet kan vara i nära anslutning till fönster utan att några missfärgningar uppstår.

Rengöring
BLANCO CERAMIC diskbänkar är mycket lätta underhålla. Diskbänkens yta är hård, slät och helt stängd och dessa egenskaper utmärker inte bara skär elegans i sin design, utan det innebär dessutom att smuts inte kan tränga igenom materialet. Materialet är ofta lätt att underhålla och oftast krävs det bara att man torkar av smutsen med en ren fiberhandduk efter användning för att undvika att grövre kalk- och smutsavlagringar fastnar.

Om kalkbildning uppstår kan det leda till missfärgningar i diskhon. För att åtgärda detta kan man använda Blanco Antikalk för att på mest effektiva sätt luckra upp de värsta smuts-, metall- och kalkavlagringar. Som komplement till den regelbundna underhållningen kan man använda sig av vinäger och vanliga hushållsrengöringsprodukter för att bevara diskhons renlighet.