| FRAKTER |

    Ovanstående priser är generella för företag.