| GARANTI |

Garanti 2 år från inköpsdatum gäller köksblandare och badrumsblandare från Blanco och iCrolla samt diskhoar från Blanco. InSinkerator lämnar 1 års garanti på slitage-delar som tryck knapp och gummipackning, garanti på maskin mellan 3-8 år beroende på modell. Se garantitid på vardera modell.  Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel förutsatt att montage skett enligt våra monteringsanvisningar samt att bruks- och skötselanvisningarna följts. Felaktiga delar ersätts med samma eller med likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella demonterings- och monteringskostnader ersätts ej.

Garantin gäller inte vid skada eller fel som uppstått genom yttre påverkan, frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet, felaktig användning, felaktig rengöring. Garantin gäller inte slag, repor eller slitage som beror på felaktig installation eller liknande. Garantin omfattar inte heller komponenter som utgör förbrukningsmaterial.   Keramiska tätningar täcks ej av garanti.

Spara kvitton/faktura på inköpta produkter då detta krävs för att vi skall kunna behandla reklamations- och garantiärenden och bifoga gärna bilder för att underlätta handläggningen av ärendet.