| HITTA RÄTT RESERVDEL |

Så hittar du rätt reservdel för din Blanco-produkt

För att hitta rätt reservdel till din BLANCO-produkt behöver du först lokalisera vilket artikelnummer din produkt har. Detta är väl förberett genom att artikeldata finns på en klisterlapp under din produkt (under diskbänken, på rörset:et, på slangen till blandaren eller i ramen på sopsorteringen).

Kan du utläsa vad din produkt heter kan du mycket väl finna din reservdel här på hemsidan hos oss eller hos en av våra återförsäljare.

Behöver du mer information för att hitta rätt reservdel eller finns reservdelen inte upplagd på vår hemsida?
1) Lokalisera artikel-etiketten och tag ett kort på den.
2) Ta även kort på din produkt ovanifrån & i helhet.
3) Maila sedan dina uppgifter och bilderna på din BLANCO produkt till service@skanco.se så hjälper vi dig till rätt reservdel. Ange i meddelandet vilket reservdel du behöver.

Tänk på att ta kort på hela din produkt och att städa undan i och kring produkten.

How to find article number BLANCO products