BLANCO Rostfritt stål Durinox®

För att rengöra din Durinox-behandlade diskho rekommenderar vi att BLANCO Durinox Liquid används. BLANCO Durinox Liquid är särskilt utvecklad för att återfukta Durinox-ytan.

Använd BLANCO Durinox Liquid så här: Skaka flaskan före användning. Applicera en liten mängd BLANCO Durinox Liquid på den mjuka sidan av en tvättsvamp. Rengör ytan med tvättsvampen, och skölj sedan noggrant med vatten så att Durinox Liquid och eventuella smutspartiklar helt avlägsnas. Torka ytan torr. Artikelnummer 520 833

Dagligen – använd diskborste och diskmedel. Skrubba ordentligt, avsluta med att torka av.

Månadsvis – Applicera en liten mängd BLANCO Durinox Liquid på den mjuka sidan av en tvättsvamp. Rengör ytan med tvättsvampen, och skölj sedan noggrant med vatten så att Durinox Liquid och eventuella smutspartiklar helt avlägsnas. Torka ytan torr.

Ingredienser: 5-15% Sodium aklane sulfonate (CAS 85711-69-9); 1-5% Alcohol-ethoxylate (CAS 68439-46-3); 5-15% Anionic surfactants; < 5% Non-ionic surfactants; Contains preservatives(2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Methylchloroisothazolinone, Mathylisothazolinone) Fragrances (Limonene, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate), Organic acids, additives.

VARNING! Skall förvaras inlåst/barnsäkert. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonskada.
Säkerhetsinstruktioner: Andas inte in ångor från produkten. Tvätta av dig noggrant efter användning. Skydda händer och ögon. Om produkten sväljs: skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Om produkten kommer på huden eller i håret: ta genast av alla fläckade kläder. Skölj huden i under rinnande vatten. Tvätta fläckade kläder innan de används igen. Om produktens inandats: Om det är tungt att andas skall personen tas ut i frisk luft och sättas i en position som underlättar andning tills det känns normalt att andas igen. Om produkten kommit i ögonen: Skölj ögonen noggrant med vatten i flera minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, om det är lätt att göra. Fortsätt skölj med vatten.