SkanCo

BLANCO DeepClean SILGRANIT®

Grovrengöring (DeepClean) för borttagning av kalk, fett och stärkelse
avlagringar på Silgranit diskbänkar och diskhoar.

Minskar och tar bort missfärgning, långvariga fläckar och envis smuts.
Observera: Avkalka diskbänken noggrant med Daglig Rengöring före användning. Endast för användning på BLANCO Silgranit diskbänkar och diskhoar. Använd inte på ex köksblandare eller köksblandare med en en yta matchande SILGRANIT.

*799 kr 995 kr ink.moms

Specialpriset gäller för omgående leverans och så långt lagret räcker

Skickas inom 2-5 arbetsdagardagar (kan restnoteras)

Artikelnummer 527033 Kategori

Skaka DeepClean Silgranit-flaskan väl före användning.

Bruksanvisning: Spraya först Dalig rengöring över hela diskhon, låt verka en kort stund, torka sedan av med en mikrofiberduk. Upprepa rengöringsprocessen om det finns kalkavlagringar kvar (Om borttagning av kalk inte gjorts så kan deta behöva upprepas flera gånger).
När ytan är fri från kalk applicerar du sedan DeepClean SILGRANIT på diskhons yta, fördela jämnt med den röda sidan av den lätt fuktig svampen. Låt verka i ca. 5 minuter. Fukta svampen igen och rengör hela diskbänken noggrant med den röda sidan i cirkulära rörelser, med tryck. Skölj bort eventuella rester med rent vatten, rengör igen med en nysköljd svamp vid behov och skölj. Torka sedan med en mikrofiberduk. Upprepa stegen vid behov.
VARNING: Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Använd ögonskydd/ansikte
sv
skydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.
Märkning av innehåll enligt förordning (EG) nr 648/2004: DeepClean SILGRANIT: < 5 % nonjoniska ytaktiva ämnen, anjoniska ytaktiva ämnen, fosfater. parfymer (LIMONENE, CITRAL) DailyClean+: < 5 % anjoniska ytaktiva ämnen. www.blanco.com/ingredients

 

 

Deep cleaning kit for removing limescale, grease and starch
deposits on Silgranit sinks and bowls. Reduces and removes discolouration, longer-lasting stains and stubborn dirt.
Please note: Descale the sink thoroughly with DailyClean+ before use. Only to be used on BLANCO Silgranit sinks and bowls. Do not use on kitchen or Silgranit mixer taps. Shake the DeepClean Silgranit bottle well before use.
Instructions for use: Simply spray DailyClean+ over the entire Silgranit sink, leave to work for a short time, then wipe off with a microfibre cloth Repeat the cleaning process if any limescale deposits remain.
Then apply DeepClean SILGRANIT to the surface of the bowl and spread evenly with the red side of a slightly moist sponge. Leave to work for approx. 5 minutes. Moisten the sponge again and clean the entire sink thoroughly with the red side in circular motions, applying gentle pressure. Rinse away any residues with clean water, clean with a fresh sponge if necessary and rinse. Then rub dry with a microfibre cloth. If there is more dirt, you can clean the sink upon need.
WARNING: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear eye protection/face
en
protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.
Labelling for contents according to regulation (EC) No. 648/2004: DeepClean SILGRANIT: < 5 % non-ionic surfactants, anionic surfactants, phosphates. perfumes (LIMONENE, CITRAL) DailyClean+: < 5 % anionic surfactants. www.blanco.com/ingredients

Ytterligare information

Vikt 0,7 kg
Dimensioner 20 × 12 × 8 cm

Tillagd i varukorgen

preloader